Tehnologija

Dizajn i priprema štamparske forme


Stalnim ulaganjem u kvalitet našeg proizvoda i usluga, sektor dizajna i pripreme ima veoma važnu ulogu u razvoju i povećanju nivoa kvaliteta.

Znanje i iskustvo naših dizajnera, uz najsavremenije informacione programe iz oblasti grafičke pripreme i štampe, omogućavaju brzu realizaciju rešenja i visok kvalitet finalnih proizvoda. Korak sa svetskim trendovima postižemo nadogradnjom stare i nabavkom nove opreme i programa, a posebno edukacijom i usavršavanjem zaposlenih.

Prateći procedure ISO standarda, rukovodstvo sprovodi postupke utvrđivanja i preispitivanja zahteva koji se odnose proizvod-koji je predmet prodaje, sa ciljem da se od postupka nuđenja do realizacije dogovora-primopredaje, zadovolje zahtevi i očekivanja korisnika-kupca. Razmatraju se i utvrđuju:

a) Zahtevi koje je specificirao kupac (elementi ponude),

b) Zahteve koje kupac nije iskazao, ali koji se podrazumevaju za specificiranu ili nameravanu upotrebu (bezbednost, sigurnost),

c) Zahtevi koji za amabalžu, proizilaze iz zakona, propisa, standarda i drugih sličnih dokumenata. d) Sve evenualne dodatne zahteve, koji proizilaze iz prethodnog iskustva EKO PAK-a.

U našem dizajn studiju u Nišu će te svakako dobiti ono što Vam treba. Kvalitet naših proizvoda kreće upravo odatle.

Bilo da imate svoju pripremu za Vašu ambalažu ili želite da Vam mi to uradimo, krenućete odatle. Tek onda kada se usaglasi Vaša ideja sa našim rešenjem, pristupa se montaži štamplarske forme i daljem toku proizvodnog ciklusa.

Nakon dobijanja potvrde od strane kupca, sledi proces proizvodnje, za standardne proizvode ili standardne proizvode sa izmenom. U slučaju novih proizvoda, kupac dostavlja uzorak ili skicu (sa dimenzijama) i idejno grafičko rešenje. Koristeći uzorak ambalaže, dizajner utvrđuje dimenzije, tekst i boje (usaglašava sa kupcem prema kolor karti). Crtež-sliku ambalaže (razvijeno stanje) izrađuje dizajner. Stalnim kontaktom sa kupcem, usaglašava se najbolje rešenje po kupca i nakon prihvatanja rešenja pristupa se izradi klišea. Kvalitetno izrađena klišea odlažu se u zonu proizvodnje za klišea i čuva se sa uzorcima ambalaže kupca.

Dizajn i priprema štamparske forme

Kaširanje (laminiranje) je spajanje različitih vrsta papirnih materijala u formi traka pomoću različitih vrsta lepkova.

Posedujemo mašine za laminiranje do širina od 1300mm sa brzinama do 250m/min.

Laminiranje se vrši na mašini Bonardi Mecbi. Pored klasičnog laminiranja, vršimo i ekskluzivno laminiranje papira - spajanje polietilena za papir direktno bez lepka za širine do 1100mm.

Linija za oblaganje odnosno plastificiranje i laminiranje papira. Proces plastificiranja se ostvaruje ekstruzijom polietilena (PE).

Linija poseduje dva ekstrudera i dva uređaja za odmotavanje tako da se u jednom prolazu može uraditi laminat i isti se može presvući PE - odnosno isplastificirati.

Linija za plastificiranje poseduje uređaje za automatsku izmenu rolni na odmotaču i uređaju za namotavanje gotovog proizvoda.

Automatska izmena rolni obezbeđuje kontinualni proces rada sa stabilnim uslovima rada, što je vrlo bitno za kvalitet gotovog proizvoda.

Ekstruderi su opremljeni automatskim hranilicama sa silosom, što obezbeđuje lako i neprekidno hranjenje ekstrudera. 

Automatske hranilice poseduju sistem za prečišćavanje PE od sitnih nečistoća tipa prašine, koje mogu proizvesti probleme pri ekstruziji. Linija poseduje uređaj za regulisanje temperature rashladne vode, uređaj za pregrevanje papira, uređaj za prajmerisanje, komoru za sušenje nanešenog prajmera i papira neodgovarajuće vlažnosti.  

Ekstruderi poseduju najsavremenije termoregulatore sa termoparovima, termometre za merenje temperature istopljenog PE, barometre, uređaj za automatsku izmenu sita. 

Konfekcioniranje


Osnovna delatnost našeg pogona za papirnu ambalažu konfekcioniranje papira, odnosno izrada različitih vrsta papirnih kesa i proizvoda od papira, koji se mogu svrstati u četiri grupe:

1. Kese (vrećice) za mlinsku industriju, praškaste i zrnaste proizvode, šećer, čajeve (jednoslojne) i vrećice za građevinsku industriju (glet mase, fasadni lepkovi ... ) i roštijski ugalj (dvoslojne).

2. Trgovačka ambalaža: različite vrste kesa sa i bez ručki sa četvrtastimi i sa ravnim dnom (tost kese, fišek za palačinke, kese za kokice...)

3. Ambalaža od premaznog i nepremaznog papira tj kese za pakovanje kafe.

4. Plastificiranje papira

Proizvodnja boja

Zahtevi kupaca na tržištu fleksibilne i papirne ambalaže su danas sve veći, posebno po pitanju velikog broja nijansi definisanih po odgovarajućim referentnim ton kartama ili uzorcima.

Sve navedeno zahteva od proizvođača fleksibilne i papirne ambalaže fleksibilnost i brzinu izrade procesnih boja. 

S tim u vezi EKO PAK D.O.O. u sklopu svoje proizvodnje, kao odvojenu procesnu jedinicu, poseduje i sistem za gravimetrijsko doziranje i formulaciju štamparskih NC boja, za duboku i flekso štampu (INK MAKER- DOSING AND DISPENSING UNIT), čime je obezbeđena pravovremenost i visoko kvalitetna ponovljivost definisanih nijansi boja od strane kupaca.